Toplumsal Ekonomik Biçimleniş ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Toplumsal Ekonomik Biçimleniş" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Toplumsal Ekonomik Biçimleniş" ne demek?

 1. Toplumların tarihsel gelişimleri boyunca üretim biçimiyle belirlenen kimi düzenlenişlerden geçtiği görüşü.

Toplumsal Ekonomik Biçimleniş nedir? İlişkili sözcükler

 • Ilkel Birikim: Üretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüştürerek sermayeye bağımlı kılan, kapitalist üretim için gerekli temeli sağlayan ve Karl Marx tarafından tanımlanan tarihsel süreç. devamı...
 • Toplumsal Eğilimler: Belli bir tarihsel dönemde toplumsal yaşamda ve gelişimde ortaya çıkan başlıca yönelişler. devamı...
 • Bölgesel Azgelişme: Bir ülkede, bir ya da birden çok kimi bölgelerin tarihsel, coğrafyasal, ekonomik vb. nedenlerle başka bölgelerden daha az ve onların gelişimine yarayacak biçimde geri kalması, kendi gelişme kaynaklarının o bölgelere kayması olgusu. Bölgelerarası dengesizlik de denilmektedir. devamı...
 • ürünlerin Anında Doğuş Kuramı: İskoç bilgini Andrew Lang’ın ileri sürdüğü kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel bir gelişim ya da kültürel etkileşim olmadan bağımsız bir biçimde ve ansızın doğabileceklerini öngören görüş. devamı...
 • Epidermis Displazisi: Deride epidermis hücrelerinin bireysel olarak normal dışı gelişimiyle belirgin kalıtsal bozukluk. Kimi köpek ırklarında, kılsızlık, kaşıntı ve deri yağlanmasıyla birlikte görülür ve mantar enfeksiyonlarına karşı yatkınlık oluşturur. devamı...
 • Toplumsal Gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç devamı...
 • Başkalaşma: Embriyo evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz. Başkalaşmak işi. devamı...
 • Toplumsal Değişme: Toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere paralel olarak gösterdiği eğilim. Bir toplumun, gelişmemiş ya da az gelişmiş durumdan gelişmiş duruma, gelişmiş durumdan az gelişmiş ya da gelişmemiş duruma devamı...
 • Politik Iktisat: Toplumsal üretim ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak bu gelişmenin farklı evrelerinde mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve değişim koşullarını etkileyen yasaları saptayan ve irdeleyen bir tür iktisat bilimi. devamı...
 • Ilkel Ekonomi: Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinliklerinin geçerli olduğu iktisadi ortam. Tekniğin çok az gelişmiş olması nedeniyle doğaya üstünlük sağlama olanaklarının yetersizliği, uzmanlaşmanın bulunmayışı, ekonomik birliğin küçüklüğü gibi başlıca özelliklerle devamı...

Toplumsal Ekonomik Biçimleniş ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.