Töredışçılık ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Töredışçılık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Töredışçılık" ne demek?

 1. Töreyi yadsıyan öğretilerin genel adı, ahlakdışçılık, amoralizm.

Töredışçılık nedir? İlişkili sözcükler

 • Gerekmezcilik: İnsanın istenç özgürlüğünü saltıklaştırarak, gerçekte bilimin temeli olan gerekirciliği ve nedenselliğin genel geçerlilik niteliğini yadsıyan öğretilerin genel adı. devamı...
 • Tüm Tanrıcılık: Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı, kamu tanrıcılık, panteizm. devamı...
 • Inancılık: Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm. devamı...
 • Tözcülük: Bir veya birçok tözün varlığını öne süren öğretilerin genel adı. Bir ya da çok tözün varlığını kabul eden öğretiler. devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Akılcılık: Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya devamı...
 • Dernek özgürlüğü: Herkesin, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına iye olabilme özgenliği (Bu hak, ancak kamu düzenini ya da genel sağtöreyi korumak için yasa ile sınırlanabilir). devamı...
 • Töretanımaz: Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, immoral. Töre kurallarına aykırı olan. devamı...
 • Yadsımacılık: Her tür gerçeği ve özellikle inancı yadsıyan görüş. devamı...
 • çelişik Yanıt: Bir başka yanıtın olurladığını yadsıyan yanıt. devamı...

Töredışçılık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.