Töreye Aykırı Işlemler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Töreye Aykırı Işlemler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Töreye Aykırı Işlemler" ne demek?

 1. Bir toplumun doğru ve iyi huylu bireylerinin çoğunluğunca ortaya konup artık herkesin uymak zorunda kaldığı kurallara aykırı davranışlar.

Töreye Aykırı Işlemler nedir? İlişkili sözcükler

 • Tıbbi Deontoloji: Hekimin mesleki etkinlikleri sırasında hastasına, hasta sahibine, meslektaşlarına ve topluma karşı uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi. devamı...
 • Basın Yasasına Aykırılık: Basın yasasında konulan kurallara aykırı davranış. devamı...
 • Zorunlu Izlenceleme: Bazı ülkelerde, sinema izlencelerinin, nicelik ve nitelik yönünden uymak zorunda olduğu kurallara göre düzenlenmesi. Bir ülkede yerli filmleri korumak amacıyla yılda ya da bir sinema mevsiminde belirli sayıda yerli filmin devamı...
 • Gregoryen Takvimi: Sezaryen takvimindeki ortalama 365.1/4 günlü her güneş yılında meydana gelen 11 dakika ve 12 saniyelik fazlalığı gidermek için, Papa XIII. Gregor’un buyruğu ile 1582’de yapılan düzeltme sonucunda ortaya çıkan ve dünya uluslarının çoğunluğunca benimsenen takvim. devamı...
 • Kalıplı Yanıt: Bir görüşmede yanıtlayıcıların önemli bir çoğunluğunca yinelenen ve görüşülenler arasında ayrım gözetmeye elvermeyen yanıt türü. devamı...
 • Be Very Observant Of Forms: Kurallara harfi harfine uymak devamı...
 • Iltimas: Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma Örnek: Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu. O. Kemal Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma Örnek: İltiması geçmişe hasretmeyelim. Daha doğrusu iltiması büsbütün kaldıralım. H. Taner Bk. kayırmacılık devamı...
 • Yasal Savunma: Yasada gösterilen biçimde bir kimsenin, kendisine, yakınlarına ya da mallarına karşı yapılmakta olan haksız bir saldırıdan korunmak, dokuncayı önlemek için işlemek zorunda kaldığı eylem ve yapmağa zorlandığı davranış. devamı...
 • Premack Ilkesi: Tercih edilen bir davranış tercih edilmeyen bir davranışın ortaya çıkmasını sağlar.bu ilke kullanılırken önce az gösterilen davranış beklenir daha sonra çok gösterilen davranışın ortaya konması sağlanır. devamı...
 • Observe The Sabbath: Musevilikte tatil günü olan cumartesi gününde dini kurallara uymak devamı...

Töreye Aykırı Işlemler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.