torus levatoryus sözlük anlamı nedir?


Sözlükte torus levatoryus kelimesinin manası:

  1. Ostium pharyngeum tubae auditivae’nin altında bulunan, musculus levator veli palatini’nin çıktığı kabartı.
  2. Ostium pharyngeum tubae auditivae'nin altında bulunan, m. levator veli palatini'nin çıktığı kabartı.Dgr.: anat. torus levatorius

torus levatoryus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları