toss sözlük anlamı nedir?

Sözlükte toss kelimesinin manası:

 1. Atmak
 2. Havaya fırlatmak
 3. (başı) arkaya doğru silkmek
 4. Öteye beriye çarpmak
 5. Çalkalamak, çalkandırmak
 6. Çalkanmak
 7. Bir yandan öbür yana atılmak
 8. Silkinmek, sarsılmak
 9. Karıştırmak
 10. Tartışmak
 11. Yazı tura için parayı havaya atmak
 12. Fırlatma, atma
 13. Atılma
 14. (başı) arkaya silkme
 15. Yazı tura için para atma
 16. Bahis
 17. Atmak, fırlatmak, yazı tura için atmak, çekmek (kürek), sallanmak (tekne), kıpırdanmak

toss ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları