Totem ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Totem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Totem" ne demek?

 1. İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.

 2. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. a. bk.totemcilik.

 3. Bk. atasoy

Totem nedir? İlişkili sözcükler

 • Totem Totem: Ongun devamı...
 • Individual Totemism: Bireysel totemcilik devamı...
 • Totem Direği: En çok Kuzeybatı Amerika kıyılarında yaşayan yerlilerle Okyanusya adalarında rastlanılan; üzerlerine söz konusu klanın atalarıyla ilgili efsanelerin, hayvan ve insan resimlerinin oyulduğu; bunların üst üste yerleştirilmesiyle boylarının uzatıldığı büyük direkler. devamı...
 • Totemcilik: Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk. Bir klanın, bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin aynı atadan geldiğine inandığı bir hayvana, bir bitkiye, devamı...
 • Klan Totemciliği: Bir klanın, yerel bir öbeğin ya da aile gibi daha küçük ölçüdeki toplumsal bir birimin bir hayvan ya da bitki türüyle kurduğu akrabalık ya da gizemsel bağ. a. bk. totemcilik, cinse bağlı totemcilik. devamı...
 • Totemic: Totemik Totemik, totemlerle alakalı veya totemlerle ilgili, Yerli Amerikan kabilelerinin ağŸaçtan oyulmuşŸ Tanrı heykelleri ile alakalı; totenizm ile alakalı veya totenizme dayanan devamı...
 • Totemism: Totemizm, bir grup veya klanı sembolize etmesi için totemlerin kullanımı; grupları veya klanları totemlere göre ayıran sistem; insanlar ve totemler arasındaki mistik ilişŸki inancı devamı...
 • Totemic Kinship: Atasoylu akrabalık devamı...
 • Totem Post: Totem devamı...
 • Elan Totemism: Klan totemciliği devamı...

Totem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.