Totem Direği ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Totem Direği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Totem Direği" ne demek?

 1. En çok Kuzeybatı Amerika kıyılarında yaşayan yerlilerle Okyanusya adalarında rastlanılan; üzerlerine söz konusu klanın atalarıyla ilgili efsanelerin, hayvan ve insan resimlerinin oyulduğu; bunların üst üste yerleştirilmesiyle boylarının uzatıldığı büyük direkler.

Totem Direği nedir? İlişkili sözcükler

 • Bom Direği: Gırgır teknesinde ağ makarasını taşıyan esas ve yardımcı direkler. devamı...
 • ışıldak Direği: Üzerine sırayla ve üst üste ışıldakların bağlandığı direk. Bu direkler çoğu kez tiyatro sahnesinin yanlarındadır. devamı...
 • Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla devamı...
 • Pozisyon Içi Artroplastisi: Eklemi oluşturan kemiklerin arasına metal, plastik veya ak zar gibi organik veya inorganik bir madde yerleştirilmesiyle yapılan artroplasti çeşidi. devamı...
 • Dalgalık Direği: Alıcı dalgalığı oluşturan iletkeni taşımaya yarayan çelik ya da galvanizli demirden direk. Bir verici dalgalalığın geniş bir bölgeyi yayın alanına alabilmesi için üzerine yerleştirildiği, çelikten yapılma gergi telleriyle sıkıca tutturulmuş devamı...
 • Palaserte: Ana direklerle çarmıklar arasındaki açıyı büyültmek ve küpeşteleri serbest bırakmak için direkler hizasında bordalardan dışarıya doğru uzatılmış ve bordalara sağlamca bağlanmış ağaç kütükler devamı...
 • Palaserte: Ana direklerle çarmıklar arasındaki açıyı büyültmek ve küpeşteleri serbest bırakmak için direkler hizasında bordalardan dışarıya doğru uzatılmış ve bordalara sağlamca bağlanmış ağaç kütükler devamı...
 • Estray: ),(huk.) başıboş kalmış evcil ayvan, sahipsiz hayvan. Evinden uzaklaşŸmışŸ ve yolunu şŸaşŸırmışŸ insan veya hayvan; sahibinden ayrılmışŸ başŸıboşŸ gezen hayvan (Hukuk) devamı...
 • Atasoy: İlkel toplumlarda, boyları oluşturan bireylerin kendisinden türediklerine inandıkları insan, hayvan, bitki, nesne ya da doğa olayı kimliğinde olan ortak ata. (Kimi ilkellerde, boylarda saptanan bu tür atanın dışında kişisel, ailesel, cinsel ya da yerel ata akrabalar da görülmüştür.) bk.atasoyculuk. krş. tapıncak, büyü, cancılık. devamı...
 • Gen Klonlanması: İstenilen bir DNA parçasının bir vektöre yerleştirilmesiyle oluşan rekombinant DNA’nın konak organizma içine aktarılması. DNA klonlanması. İstenilen bir DNA parçasının bir vektöre yerleştirilmesiyle oluşan rekombinant DNA’nın konak organizma içine aktarılması, devamı...

Totem Direği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.