Totem Post ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Totem Post" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Totem Post" ne demek?

 1. Totem

Totem Post nedir? İlişkili sözcükler

 • Totem Pole: Totem devamı...
 • Cins Totemciliği: Bir klanın ya da yerel bir öbeğin erkeklerinin ayrı, kadınlarının ayrı bir toteme bağlanışı. devamı...
 • Totemcilik: Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk. Bir klanın, bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin aynı atadan geldiğine inandığı bir hayvana, bir bitkiye, devamı...
 • Totem Totem: Ongun devamı...
 • Totemic: Totemik Totemik, totemlerle alakalı veya totemlerle ilgili, Yerli Amerikan kabilelerinin ağŸaçtan oyulmuşŸ Tanrı heykelleri ile alakalı; totenizm ile alakalı veya totenizme dayanan devamı...
 • Totemism: Totemizm, bir grup veya klanı sembolize etmesi için totemlerin kullanımı; grupları veya klanları totemlere göre ayıran sistem; insanlar ve totemler arasındaki mistik ilişŸki inancı devamı...
 • Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla devamı...
 • Totemic Kinship: Atasoylu akrabalık devamı...
 • Individual Totemism: Bireysel totemcilik devamı...
 • Elan Totemism: Klan totemciliği devamı...

Totem Post ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.