Totemic ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Totemic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Totemic" ne demek?

 1. Totemik

 2. Totemik, totemlerle alakalı veya totemlerle ilgili, Yerli Amerikan kabilelerinin ağŸaçtan oyulmuşŸ Tanrı heykelleri ile alakalı; totenizm ile alakalı veya totenizme dayanan

Totemic nedir? İlişkili sözcükler

 • Totemism: Totemizm, bir grup veya klanı sembolize etmesi için totemlerin kullanımı; grupları veya klanları totemlere göre ayıran sistem; insanlar ve totemler arasındaki mistik ilişŸki inancı devamı...
 • Totem Totem: Ongun devamı...
 • Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla devamı...
 • Totemic Kinship: Atasoylu akrabalık devamı...
 • Individual Totemism: Bireysel totemcilik devamı...
 • Totem Post: Totem devamı...
 • Elan Totemism: Klan totemciliği devamı...
 • Totem Pole: Totem devamı...
 • Totem Direği: En çok Kuzeybatı Amerika kıyılarında yaşayan yerlilerle Okyanusya adalarında rastlanılan; üzerlerine söz konusu klanın atalarıyla ilgili efsanelerin, hayvan ve insan resimlerinin oyulduğu; bunların üst üste yerleştirilmesiyle boylarının uzatıldığı büyük direkler. devamı...
 • Theanthropical: Tanrı ve insanoğŸlunun herikisi ile alakalı veya her ikisinin; aynı anda hem insani hem tanrısal, theanthropic devamı...

Totemic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.