Totemism ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Totemism" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Totemism" ne demek?

 1. Totemizm, bir grup veya klanı sembolize etmesi için totemlerin kullanımı; grupları veya klanları totemlere göre ayıran sistem; insanlar ve totemler arasındaki mistik ilişŸki inancı

Totemism nedir? İlişkili sözcükler

 • Totemic: Totemik Totemik, totemlerle alakalı veya totemlerle ilgili, Yerli Amerikan kabilelerinin ağŸaçtan oyulmuşŸ Tanrı heykelleri ile alakalı; totenizm ile alakalı veya totenizme dayanan devamı...
 • Tukey çoklu Karşılaştırma Yöntemi: Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veya grupların farklı olduğunu araştırmak için kullanılan ikili karşılaştırma testlerinden biri. devamı...
 • Grp Kategori: Nesneleri bütün küçük gruplar ve okları da bu gruplar arasındaki grup morfizmaları olan büyük kategori. devamı...
 • Totem Totem: Ongun devamı...
 • Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla devamı...
 • Totemic Kinship: Atasoylu akrabalık devamı...
 • Individual Totemism: Bireysel totemcilik devamı...
 • Totem Post: Totem devamı...
 • Elan Totemism: Klan totemciliği devamı...
 • Totem Pole: Totem devamı...

Totemism ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.