touching sözlük anlamı nedir?

Sözlükte touching kelimesinin manası:

  1. Tekniklerin deneyimle doğru ve kulağa hoş gelir biçimde icra edilmesi.
  2. Edat dokunaklı, içe dokunur, etkili
  3. (edat) -e dayanarak, -e bağlı olarak
  4. Dokunma

touching ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları