Tözcülük ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tözcülük" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tözcülük" ne demek?

 1. Bir veya birçok tözün varlığını öne süren öğretilerin genel adı.

 2. Bir ya da çok tözün varlığını kabul eden öğretiler.

 3. Ruhun bir töz olduğunu kabul eden öğreti. Karşıtı bk. etkincilik

Tözcülük nedir? İlişkili sözcükler

 • Canlıcılık: Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. devamı...
 • Iyimserlik: Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm Örnek: Ona eşlik eden iyimserlik havası, bir an olsun bulutlanmasın istiyorduk. H. Taner Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm Örnek: Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ. F. R. Atay İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Kavramcılık: Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti, konseptüalizm. Ortaçağın son dönemindeki ->adçılık çığırı. Tümellerin kendi başına varlıkları olmadığını, bunların düşünsel varlıklar olarak devamı...
 • çokçuluk: Gerçekçiliğin açıklanmasında birden çok ilkenin temelde bulunduğunu kabul eden öğreti, tekçilik karşıtı, plüralizm. Bircilik ve ikicilik karşıtı olarak çokluğa önem veren, evrenin birbirine benzemeyen birçok varlıklardan oluştuğunu, varlıklar ve olaylar devamı...
 • özdeksizcilik: Özdeğin kendine özgü bir gerçekliği olmadığını kabul eden öğreti. Evrenin temelinin ve genellikle gerçekliğin özünün cisimsel olmadığını öne süren öğreti. devamı...
 • Adcılık: Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm. devamı...
 • Tabula Rasa: [Lat.= Boş, üzerine hiç bir şey yazılmamış kâğıt]: Deneyci ve duyumcu öğretilerin, her türlü deneyden önce ruhun durumunu göstermek için kullandığı kavram. // Bu öğretiler, bilen öznede doğuştan kavramlar ve önsel bilgiler olmadığını, her bilginin yalnızca dıştan gelen duyu izlenimlerinden oluştuğunu savunur. devamı...
 • Töredışçılık: Töreyi yadsıyan öğretilerin genel adı, ahlakdışçılık, amoralizm. devamı...
 • Eleacılık: Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti. // Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olan yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır. 2-Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören devamı...

Tözcülük ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.