tramp sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tramp kelimesinin manası:

  1. Serserice dolaşmak
  2. Ağır adımlarla yürümek
  3. Yaya olarak yolculuk etmek, taban tepmek
  4. Çiğnemek, ayak altında çiğnemek
  5. Derbeder ve serseri kimse
  6. Avare gezme
  7. Ağır adım ve sesi
  8. Uzun yaya gezintisi
  9. Tarifesiz işleyen yük vapuru
  10. Sürtmek, serserice dolaşmak, ağır adımlarla yürümek, yaya gitmek, çiğnemek

tramp ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları