trança sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trança kelimesinin manası:

  1. İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık.
  2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, izmaritgiller (Sparidae) familyasından, 75 cm kadar uzunlukta, Ege Denizi'nde yaşayan, er dişi bir balık türü.
  3. Kemikli balıklardan, mercan balıkları (Sparidae) familyasından, dorsal yüzgecin bittiği yerde koyu bir leke bulunan, boyları 100 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşayan bir tür.

trança ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları