trans aktif

  1. Aynı ya da farklı kromozomlardaki genleri kontrol eden represör ve transkripsiyon faktörlerini kollayan DNA dizileri. Faktör gen kontrol dizisi.


Yayımlandı

kategorisi