transgress sözlük anlamı nedir?

Sözlükte transgress kelimesinin manası:

  1. Günah işlemek, karşı gelmek, çiğnemek (emir vs.), aşmak
  2. Bozmak, ihlal etmek, çiğnemek, aksine hareket etmek
  3. Kanuna itaatsizlik etmek
  4. Günah işlemek
  5. Hududunu aşmak, haddi aşmak

transgress ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları