Transitory ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Transitory" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Transitory" ne demek?

 1. Geçici, eğreti, süreksiz, fani

 2. Geçici, süreksiz

 3. Fani, kalımsız

Transitory nedir? İlişkili sözcükler

 • Transient: Kısa süreli konuk, geçici dalga Geçici, süreksiz devamı...
 • Impermanently: Geçici bir şŸekilde, fani bir şŸekilde, süreksiz bir şŸekilde, sürekli olmayan bir şŸekilde devamı...
 • Tenuis: Süreksiz ünsüzlerden biri (k, p, t). Süreksiz ünsüz (k, p, t) devamı...
 • Transiently: Geçici/fani olarak, kısa ömürlü, provisionally, şŸimdilik, geçici olarak, fani bir şŸekilde devamı...
 • Iare: Eğreti, ödünç Örnek: Bu iare tuvaletiyle, kendi güzelliğinin gururunu da feda ederek bahçeye çıktı. P. Safa Eğreti verme, ödünç verme. İğreti verme (bk. âriyyet). devamı...
 • Intuitionism: ), (fels.) hakikatlerin akıl ve bilgi ile değil de sezgi yolu ile ortaya çıkarılabileceğini ileri süren öğreti Duyularımızla algıladığımız cisimlerin gerçek olduğunu savunan öğreti devamı...
 • Ariyyet: İğreti. ~ akdi: iğreti sözleşmesi. ~ alan: iğreti alan. ~ veren: iğreti veren. devamı...
 • özdeksizcilik: Özdeğin kendine özgü bir gerçekliği olmadığını kabul eden öğreti. Evrenin temelinin ve genellikle gerçekliğin özünün cisimsel olmadığını öne süren öğreti. devamı...
 • Istiare: Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor. Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme. devamı...
 • Mantıkçılık: Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe. Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti. devamı...

Transitory ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.