Transkripsiyon ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Transkripsiyon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Transkripsiyon" ne demek?

 1. Çeviri yazı.

 2. Kopyalama

 3. Baz çifti teşkili kuralına göre RNA polimeraz enzimi ile herhangi bir DNA ipliğinin peş peşe nükleotitlerini kopyalayarak tamamlayıcı RNA kopyası yapma olayı.

 4. Rna polimeraz enzimi vasıtasıyla kalıp DNA’dan RNA ipliğinin sentezlenmesi.

 5. Herhangi bir DNA iplikçiğinin peş peşe nükleotitlerini kopyalayarak tamamlayıcı RNA kopyası yapma olayı.

Transkripsiyon nedir? İlişkili sözcükler

 • Transkripsiyon Birimi: Rna polimerazla sürekli ve tek bir mRNA ipliğine kaydolan bir ya da daha çok gen içeren DNA ipliği ya da kromozom parçası. devamı...
 • Transkripsiyon Birimi: Rna polimerazla sürekli ve tek bir mRNA ipliğine kaydolan bir ya da daha çok gen içeren DNA ipliği ya da kromozom parçası. devamı...
 • Transkripsiyon Birimi: Rna polimerazla sürekli ve tek bir mRNA ipliğine kaydolan bir ya da daha çok gen içeren DNA ipliği ya da kromozom parçası. devamı...
 • Revers Transkripsiyon: Revers transkriptaz enzimi ile katalizlenen, RNA kalıbından DNA sentezi. devamı...
 • Replikasyon çatalı: Kopyalamanın yapılabilmesi için DNA’ nın iki ipliğinin birbirinden ayrıldığı ve her bir ipliğin kalıp görevi yaparak tamamlayıcı nükleotitlerin karşılarına yerleşmesi ile iki yeni ipliğin sentezlenmeye başladığı yer. Büyüme çatalı. devamı...
 • Transkripsiyon Faktörü: Transkripsiyonun başlamasını düzenleyen herhangi bir enzim. devamı...
 • Promotor: Kurucu Yapısal genlerin kopyalanmasında görev yapan ve bu olayı başlatan RNA polimeraz enzimi bağlandığı bir DNA bölümü. devamı...
 • Hata Düzeltme: Dna replikasyonu sırasında yeni teşekkül eden ipliğe tamamlayıcı olmayan bir nükleotit girmişse ve prova okuma sırasında fark edilememişse sentez olayından sonra bu yanlış nükleotidin yeni iplikten çıkanlması olayı. devamı...
 • Rna Replikaz: Bazı RNA virüsleri tarafından sentezlenen RNA’ya bağlı RNA polimeraz. Bazı virüslerde bulunan DNA yerine RNA’yı kalıp olarak kullanarak RNA replikasyonunu sağlayan bir RNA polimeraz enzimi. devamı...
 • Heterodubleks: Genetik rekombinasyon esnasında, farklı ebeveynlere ait çift moleküllerin tamamlayıcısı olan tek iplikleri arasında baz çiftleşmeleriyle meydana gelen DNA. Her bir ipliğin farklı bir kaynaktan geldiği ve bu nedenle tam olarak devamı...

Transkripsiyon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.