transmigrate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte transmigrate kelimesinin manası:

  1. Bir memleketten başka bir memlekete göç etmek, hicret etmek; tenasüh etmek, slçramak, göçmek
  2. Göçmek, göç etmek, geçmek (ruh), başka yere yerleşmek

transmigrate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları