transpozonlar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte transpozonlar kelimesinin manası:

  1. Bakterilerde bulunan hareketli genetik elementler. İnsersiyon dizileri, kompozittranspozonlar ve Tn3transpozonlar olmak üzere üç tipte görülür.

transpozonlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları