travesty

  1. Komik taklidini yapmak, gülünç duruma düşürmek, hicvetmek

  2. Gülünç etmek maksadı ile taklit etmek

  3. Hicvetmek

  4. Gülünç surette taklit veya tebdil, alay, hiciv, karikatür


Yayımlandı

kategorisi