treonin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte treonin kelimesinin manası:

  1. Formülü Me.CHOH.CH(NH2)COOH olan insan vücudunun gelişimi için gerekli olan bir aminoasit. 2-amino-3-hidroksibütanoik asit,
  2. Sembolü Thr ve T olan yan zinciri hidrofilik ve hidroksil grubu içeren esansiyel bir amino asit.
  3. Canlı organizmanın gelişimi ve metabolizmanın normal işlevi için gerekli olan esansiyel bir aminoasit.

treonin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları