tribe sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tribe kelimesinin manası:

  1. Kabile, boy, oymak, aşiret, familya, takım, meslek grubu
  2. Kabile, aşiret, oymak, soy, uyruk
  3. Aynı sınıftan veya aynı sanattan kimseler, grup
  4. Biyolı takım, familya
  5. Dişi hayvandan gelen zürriyet

tribe ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları