tribune sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tribune kelimesinin manası:

  1. Kursu, platform, tribun.
  2. Kürsü, tribün, platform, halkın koruyucusu lider, yüksek rütbeli subay (roma), piskopos tahtı
  3. Roma tarihinde soylulara karşı halkın seçtigi ve halkı koruyan sulh hakimi
  4. Halkı savunan kimse

tribune ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları