Trichloroacetic Aldehyde ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Trichloroacetic Aldehyde" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Trichloroacetic Aldehyde" ne demek?

 1. Trikloroasetik aldehit

Trichloroacetic Aldehyde nedir? İlişkili sözcükler

 • Kloral: Formülü CCl3CHO olan yağımsı beyaz bir sıvı. Endüstriyel olarak DDT hazırlanmasında kullanılan, uyutucu bir maddedir. Trikloroetanal, trikloroasetik aldehit. devamı...
 • Acrylic Aldehyde: Akrilik aldehit devamı...
 • Aldehyde Group: Aldehit grubu devamı...
 • Aldehyde Fuchsin: Aldehit fuksin devamı...
 • Cinnamic Aldehyde: Sinamik aldehit devamı...
 • Acetic Aldehyde: Asetaldehid,Asetik aldehit devamı...
 • Alkol Dehidrojenaz Adh: Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri. devamı...
 • Aldoz: Aldehit kapsayan herhangi bir monosakkarit. Aldehit grubu içeren herhangi bir monosakkarit. devamı...
 • Schiff Ayracı: Aldehit gruplarının aranmasında kullanılan, içinde parafuksin yani triaminotrifenil metanklorür bulunan, bazik fuksin ve sülfüroz asitle muamele edildiğinde parafuksin renksiz bis-N amino sülfonik aside dönüşen, ortamda aldehit grupları olan bileşikler varsa kırmızı bir renk oluşan, aldehitler için tercih edilen bir histokimyasal ayraç. devamı...
 • Karbohidratlar: Polihidroksi aldehitler ya da polihidroksi ketonlar ile bunların türevlerinden oluşan, her su molekülüne karşı bir karbon atomuna sahip, karbon sayısı ve kapsadığı aldehit ya da keton grubuna göre adlandırılan monosakkarit, disakkarit, oligosakkarit, polisakkarit, kompleks polisakkaritler, monosakkarit türevleri gibi gruplandırılan bileşikler.karbohidratlar. devamı...

Trichloroacetic Aldehyde ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.