Trichomonas Foetus ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Trichomonas Foetus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Trichomonas Foetus" ne demek?

 1. Sığırların genital sisteminde parazitlenerek sığır trikomoniozisi adı verilen veneral hastalığa neden olan, boğalardan ineklere çiftleşme yoluyla bulaşan veya suni tohumlama yoluyla bulaşan, gebeliğin erken dönemlerinde yavru atma, piyometra ve kısırlığa neden olan üç adet anteriyor kamçıya sahip paraziter protozoa türü, Tritrichomonas foetus.

Trichomonas Foetus nedir? İlişkili sözcükler

 • Süt Kesen Hastalığı: Süt sekresyonunun az olması veya hiç olmaması, agalaksi. Koyun ve keçilerde süt salgısının durması, konjuktivitis, keratitis, eklem yangısı, topallık ve gebe koyunlarda yavru atma gibi belirtilerle seyreden, Mycoplasma agalactiae’nın neden devamı...
 • Domuzların Inklüzyon Cisimcikli Rinitisi: Domuz yavrularında yüksek ateş, yüzeysel-irinli burun yangısı ve bez epitellerinde büyük bazofilik çekirdek içi inklüzyon cisimcikleriyle belirgin, bulaşma oranı yüksek, ölüm oranı düşük, gebe domuzlarda dölütün mumyalaşması, yavru atma, ölü veya zayıf yavru doğumlarıyla belirgin virüs hastalığı, domuzların sitomegalovirüs enfeksiyonu. devamı...
 • Trichomonas Gallinae: Başta güvercinler olmak üzere diğer kanatlıların üst sindirim sistemi, karaciğer gibi organlarında parazitlenerek kanatlı trikomonozisi adlı hastalığa neden olan, bazen hafif bazen de öldürücü seyreden, enfekte dokularda kazeöz bir kitle toplanması ve nekroz oluşumuyla ayırt edilen belirtilere neden olan dört adet ön kamçıya sahip paraziter protozoa türü. devamı...
 • Kısrakların Viral Yavru Atması: Herpes virüs type 1 (EHV1) ve Equine viral arteritis (EVA) etkenlerinin oluşturduğu yavru atmalar. EHV1 gebeliğin son dört ayında yavru atmaya neden olur. EVA’da ise hastalığın klinik belirtilerinin görülmesinden birkaç gün sonra yavru atmalar görülür. devamı...
 • Nagana: Asalak bir kamçılı hayvan olan Trypanosoma brucei’nin meydana getirdiği ve çeçe sineği (Glossina morsitans) ile taşınan, kocabaş hayvanlarda görülen bir hastalık. Kamçılısından ileri gelen ve çeçesinekleriyle bulaşan, sıcak ülke memeli devamı...
 • Salmonellozis: Salmonella türlerinin tüm hayvan türlerinde ve insanlarda oluşturduğu, septisemi, yavru atma ve bağırsak yangısıyla belirgin akut veya kronik seyirli oldukça bulaşıcı hastalık, paratifoid. devamı...
 • Trichomonas Gallinarum: Tavuk, hindi ve diğer evcil kanatlıların alt sindirim siteminde parazitlenen, bazen ölümcül olabilen kanatlı trikomoniozisi adlı hastalığa, sekum ve karaciğerde lezyonlara, iştahsızlık, ishal, canlı ağırlık kaybı gibi semptomlara neden olan dört ön kamçıya sahip tür. devamı...
 • Hepatit B Virüsü: İnsan serum hepatitine sebep olan, karaciğere zarar veren, kan yoluyla bulaşan, 2-6 ay kuluçka süresi olan, Avustralya antijeni ile serumda bulunuşu tayin edilen, halkasal DNA içeren bir virüs. Kan yoluyla devamı...
 • Idiopatik Yavru Atma: Tespit edilebilen bir neden bulunmaksızın biçimlenen yavru atma. devamı...
 • At Herpesvirüs 1 Enfeksiyonları: Genç taylarda hafiften şiddetliye değişen derecede üst solunum yolu enfeksiyonu ve gebe kısraklarda yavru atmayla belirgin bulaşıcı hastalıklar. devamı...

Trichomonas Foetus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.