Trichomonas Gallinae ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Trichomonas Gallinae" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Trichomonas Gallinae" ne demek?

 1. Başta güvercinler olmak üzere diğer kanatlıların üst sindirim sistemi, karaciğer gibi organlarında parazitlenerek kanatlı trikomonozisi adlı hastalığa neden olan, bazen hafif bazen de öldürücü seyreden, enfekte dokularda kazeöz bir kitle toplanması ve nekroz oluşumuyla ayırt edilen belirtilere neden olan dört adet ön kamçıya sahip paraziter protozoa türü.

Trichomonas Gallinae nedir? İlişkili sözcükler

 • Trichomonas Gallinarum: Tavuk, hindi ve diğer evcil kanatlıların alt sindirim siteminde parazitlenen, bazen ölümcül olabilen kanatlı trikomoniozisi adlı hastalığa, sekum ve karaciğerde lezyonlara, iştahsızlık, ishal, canlı ağırlık kaybı gibi semptomlara neden olan dört ön kamçıya sahip tür. devamı...
 • Trichomonas Foetus: Sığırların genital sisteminde parazitlenerek sığır trikomoniozisi adı verilen veneral hastalığa neden olan, boğalardan ineklere çiftleşme yoluyla bulaşan veya suni tohumlama yoluyla bulaşan, gebeliğin erken dönemlerinde yavru atma, piyometra ve kısırlığa neden olan üç adet anteriyor kamçıya sahip paraziter protozoa türü, Tritrichomonas foetus. devamı...
 • Nekrotik Fasya Yangısı: Genellikle birçok bakteriyel patojenin sorumlu olduğu, yüzeysel ve derin ak zarların yaygın nekroz ve gaz oluşumuyla belirgin yangısı. Deri altı dokusunun yangısı olarak başlar, ak zarlara yayıldıktan sonra, deri altı dokularda da kangren oluşur. devamı...
 • Strongyloides Ransomi: Rhabditoidea üst ailesinde, Strongyloididae ailesinde yer alan, domuzlarda enfeksiyona neden olan, genellikle yavrularda iştahsızlık, kilo kaybı, ishal (seyrek olarak hemorajik), su kaybı, hafif ve ılımlı bir anemi gibi klinik belirtilere neden olan nematod türü. devamı...
 • Meloidae: Kurumuş gövdeleri insan derisiyle temas ettiğinde deride su toplanmasına neden olan, bazen irritan olarak kullanılan Epicauta, Lytta (kantaridin içerir) Paederus (pederin içerir) Psalydolytta ve Sessinia cinslerine sahip kabarcık oluşturan böcek ailesi. devamı...
 • Trichomonas Hominis: İnsanların sindirim siteminde bulunan ve apatojen olarak kabul edilen, enterik kamçılıların en yaygını. devamı...
 • Melanosis: Dokularda fazla renk maddesinin toplanması. Dokularda renk maddesi fazlalığı devamı...
 • Heterakis Gallinae: Kanatlılarda histomonozisin etkeni olan Histomonas meleagridis adlı protozoona paratenik kanaklık yapan nematod türü. devamı...
 • Histomonas Meleagridis: Hindilerde enfeksiyöz enterohepatitise neden olan, meydana getirdiği histomonozis, karabaş hastalığı olarak da adlandırılan, hindilerden başka tavuk, keklik, bıldırcın, sülün ve Afrika tavuğunda da enfeksiyona neden olan, yeryüzünde oldukça yaygın, morfolojisi organizmada yerleştiği organa göre değişen, genel olarak bağırsak lümeninde ve kültürlerde kamçılı (2-4 kamçı) ve dokularda kamçısız formlara sahip protozoon türü. devamı...
 • Otoantijen: Öz antijen Normal olarak dokularda bulunan, otoimmün hastalıklarda hücresel ve humoral aracılı yangısal reaksiyonların hedefi olan ve otoantikor oluşmasına neden olan doku antijeni, öz antijen. devamı...

Trichomonas Gallinae ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.