Trieller ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Trieller" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Trieller" ne demek?

 1. Periyodik çizelgenin 3B elementleri, yani B, Al, Ga, In ve Tl grubu.

Trieller nedir? İlişkili sözcükler

 • Soygaz: Periyodik çizelgenin sekizinci grubunu oluşturan He, Ne, Ar, Kr, Xe ve Rn gibi, kolayca reaksiyona girmeyen gazlar. Asal gaz. devamı...
 • Ametal: Metal olmayan element. Elektrik iletkenliği düşük, kolayca anyonlar verebilen, oksitleri asit oluşturan ve genellikle periyodik çizelgenin IV-VII’nci gruplarında bulunan kükürt, fosfor gibi elementler. devamı...
 • Pbloku: periyodik tabloda p–orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu devamı...
 • Hume Rothery Kuralı: Birbirleriyle tam olarak karışıp katı çözelti (alaşım) oluşturabilen periyodik cetvelin IV, V, VIIB grubu metallerine ilişkin kurallar. devamı...
 • Halojen: Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri. Periyodik çizelgede 7A grubunda bulunan flor, klor, brom, iyot ve astatin elementlerinin genel adı. devamı...
 • Zigler Katalizörü: Geçiş metallerinin periyodik çizelgenin IV-VIII gruplarından, hidrür veya alkil metallerinin ise I, II, III gruplarından olabildiği, bir geçiş metali halojenüründen, bir metal hidrürden veya basınçla elde edilen, etilenin doğrusal polietilene ve polipropilenin kristalimsi polipropilenen sterospesifik polimerleştirilmesinde kullanılan, çoğunlukla bir kimyasal kompleks olan bir tür sterospesifik katalizör. devamı...
 • Ie: “id est (yani)”, yani, (Latince) that is to say (yani), yani, demek oluyor ki, örneğŸin devamı...
 • Periyodik çizelge: Elementlerin atom numaralarındaki artışa göre sıralandıkları, özelliklerindeki benzerliklerin görülmesi için yatay periyotlar ve düşey kolonlara yerleştirildikleri elementlerin çizelgesi. İlk olarak Mendeleev ve Meyer tarafından oluşturulan periyodik çizelge, atom kütlelerine göre oluşturulmuştu. Bu gün ise, atomların elektronik yapılarına benzer özellikteki elementleri gruplar içinde bir araya getiren, elementlerin atom numaralarına göre düzenlendikleri çizelge. devamı...
 • Açil Grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. devamı...
 • Hidroksit: Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik. Oh- iyonu içeren bileşik. Genel olarak metal hidroksitleri (MOH) bazik, ametal hidroksitleri (NOH, RCOOH, ROH) devamı...

Trieller ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.