trigliserit lipaz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trigliserit lipaz kelimesinin manası:

  1. Triaçilgliserol lipaz.
  2. Lipaz.

trigliserit lipaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları