trigonum femorale sözlük anlamı nedir?


Sözlükte trigonum femorale kelimesinin manası:

  1. Musculus sartorius, musculus adductor longus ve ligamentum inguinale arasında oluşan üçgen.
  2. M. sartorius, m. adductor longus ve lig. inguinale arasında oluşan üçgen.Dgr.: anat. trigonum femorale

trigonum femorale ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları