trill sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trill kelimesinin manası:

  1. Sesi titremek veya titretmek
  2. Titrek ses ile söylemek veya terennüm etmek
  3. Sesin titremesi
  4. Müz
  5. Sesini titretmek, sesi titremek, şakımak

trill ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları