trimmer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trimmer kelimesinin manası:

  1. Süsleyen kimse, düzenleyici kimse
  2. Yağcı, dalkavuk
  3. Bir çeşit yapı kirişi.
  4. Yan kiriş, düzenleyici, süslemeci, zaman adamı, çıkarcı politikacı

trimmer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları