trioksit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trioksit kelimesinin manası:

  1. Kükürt trioksit (SO3) gibi molekülünde 3 O atomu bulunan bileşik.

trioksit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları