trofoblast sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trofoblast kelimesinin manası:

  1. (Yun. trophe: besin; blastos: tomurcuk) Memelilerde embriyo gelişmesi sırasında teşekkül eden, başlangıçta iki tabaka hâlinde olan, tek tek hücrelerden meydana gelmiş sitotrofoblâst denilen iç tabaka ile çok çekirdekli sinsityum durumundaki hücrelerden meydana gelmiş sinsityotrofoblâst denilen dış tabakadan oluşmuş blâstosistin dış hücre kılıfı.
  2. İmplantasyon, hormon salgılanma ve plasenta oluşumunda rol oynayan, koryon kesesinin villuslarında yer alan besleyici hücreler.

trofoblast ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları