trofoblast proteini sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trofoblast proteini kelimesinin manası:

  1. Tropoblastlar tarafından salgılanan PGF2 alfanın lüteolitik etkisini durduran, gebeliğin ana tarafından tanınmasını sağlayan parakrin etkili protein.

trofoblast proteini ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları