tröst ne demek

Tröst: Anlamı, Kullanımı ve Çevirileri

Giriş

“Tröst” kelimesi, İngilizce’de “trust” kelimesinin Türkçeye çevrilmiş halidir. Hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Bu makale, “tröst” kelimesinin anlamını, kullanımını ve İngilizce ve Türkçe arasındaki çevirilerini derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce’de “Trust” Kelimesinin Anlamı

İngilizce’de “trust” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • İnanç: Birine veya bir şeye inanma veya güvenme durumu.
 • Güven: Birine veya bir şeye güvenme veya inanma eylemi.
 • Emanet: Birine veya bir kuruma emanet edilen bir şey.
 • Tevekkül: Bir şeye veya birine güvenme veya inanma durumu.
 • Kartel: Rekabeti azaltmak için bir araya gelen işletmeler grubu.

Türkçe’de “Tröst” Kelimesinin Anlamı

Türkçe’de “tröst” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Güven: Birine veya bir şeye inanma veya güvenme durumu.
 • Emanet: Birine veya bir kuruma emanet edilen bir şey.
 • Kartel: Rekabeti azaltmak için bir araya gelen işletmeler grubu.

Kullanım Alanları

“Tröst” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Kişisel ilişkiler: Birine güvenmek veya inanmak.
 • İş dünyası: Bir işletmeye veya kuruma güvenmek veya inanmak.
 • Finans: Bir yatırıma veya finansal ürüne güvenmek veya inanmak.
 • Hukuk: Birine veya bir kuruma bir şey emanet etmek.
 • Ekonomi: Rekabeti azaltmak için bir araya gelen işletmeler grubu.

Çeviriler

“Tröst” kelimesi, İngilizce ve Türkçe arasında aşağıdaki gibi çevrilebilir:

 • İngilizce’den Türkçe’ye: Trust -> Tröst
 • Türkçe’den İngilizce’ye: Tröst -> Trust

Örnek Cümleler

 • İngilizce: I have complete trust in my best friend. (En iyi arkadaşıma tamamen güveniyorum.)
 • Türkçe: Bu şirkete tröst ediyorum. (Bu şirkete güveniyorum.)
 • İngilizce: The trust was established to manage the family’s wealth. (Tröst, ailenin servetini yönetmek için kuruldu.)
 • Türkçe: Bu tröst, rekabeti azaltmak için kuruldu. (Bu tröst, rekabeti azaltmak için kuruldu.)

Sonuç

“Tröst” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir kelimedir. İnanç, güven, emanet ve kartel gibi çeşitli anlamlara gelebilir. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve İngilizce ve Türkçe arasında kolayca çevrilebilir. Bu makale, “tröst” kelimesinin anlamını, kullanımını ve çevirilerini kapsamlı bir şekilde incelemiştir ve bu kelimenin İngilizce-Türkçe sözlük ve çeviri bağlamında anlaşılmasına yardımcı olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi