trouble sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trouble kelimesinin manası:

  1. Rahatsız etmek, tedirgin etmek, zahmet vermek, canını sıkmak
  2. Karıştırmak, altüst etmek, bulandırmak: sıkmak: başını ağrıtmak, eziyet vermek
  3. Zahmet etmek
  4. Üstünde durmak, dikkat etmek
  5. Üzülmek, te1aş1anmak
  6. Zahmet, sıkıntı, üzgü, üzüntü, ıstırap, dert, keder, belâ
  7. Sıkıntılı şey, mesele
  8. Rahatsızlık, hastalık
  9. Rahatsız etmek, zahmet vermek, canını sıkmak, üzmek, bulandırmak, dert etmek, zahmet etmek, üzülmek

trouble ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları