trust sözlük anlamı nedir?

Sözlükte trust kelimesinin manası:

 1. İtimat, güven, emniyet
 2. Tevekkül
 3. Ümit
 4. Güvenilen şahıs veya şey
 5. Emanet
 6. Kredi
 7. Mutemetlik
 8. Tröst
 9. Güvenmek itimat etmek emniyet etmek: güvenerek vermek, teslim etmek, emanet etmek: inanmak: tevekkül etmek
 10. Kredi vermek
 11. Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek, emanet etmek, inanmak, ummak, veresiye vermek, kredi vermek

trust ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları