truster sözlük anlamı nedir?

Sözlükte truster kelimesinin manası:

  1. Güvenen kimse, güven veren kimse, inanan kimse, inanılan kimse; bir tröst yapan kimse, bir mutemetlik/yedieminlik yaratan kimse; kreditör

truster ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları