Trypanosoma evansi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Trypanosoma evansi kelimesinin manası:

  1. Uzak doğu ve Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da çeçe sineklerinin bulunmadığı alanlarda tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan, vampir yarasaların da vektörlük yaptığı, deve, sığır, tek tırnaklılar, fil ve köpeklerde ekonomik açıdan önemli olan surra adlı hastalığa neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma hippicum.

Trypanosoma evansi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları