tuberculously sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tuberculously kelimesinin manası:

  1. Yumrulu bir tarzda; akciğŸerlerde verem oluşŸumu ile karakterize bulaşŸıcı tüberküloz hastalığŸı olanla alakalı bir şŸekilde; veremli bir şŸekilde, küçük yuvarlak çıkıntılar şŸeklinde

tuberculously ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları