Tüberkülin Testi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tüberkülin Testi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tüberkülin Testi" ne demek?

 1. Bir kimsede tüberküloz bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla deri altına tüberkülin aşılama.

Tüberkülin Testi nedir? İlişkili sözcükler

 • Tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. devamı...
 • Tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. devamı...
 • Kutanöz Tüberkülöz: Deri tüberkülozu. devamı...
 • Tüberkülit: Tüberküloz basilinin hücresel bileşenlerinin etkisiyle oluşan ülserleşmeye meyilli küçük deri lezyonu. devamı...
 • Sodyum Hidroksit Testi: Sütte akyuvar artışı bulunup bulunmadığını belirleyen bir test, whiteside testi, NaOH testi. devamı...
 • Benzidin Deneyi: Dışkıda kan bulunup bulunmadığını anlamak için yapılan deney. İki ml asetik asit üzerine yaklaşık olarak 3-5 mg benzidin eklenir, bu eritilerek üzerine bir kısım hidrojen peroksit eklenerek ayıraç hazırlanmış olur. Sulandırılmış dışkı örneği üzerine ayıraç dökülür, mürekkep mavisi renk dışkıda kan bulunduğunu gösterir. devamı...
 • Meme Tüberkülozu: Çoğunlukla vücudun diğer organ ve dokularından tüberkülozun kan yoluyla yayılması sonucu oluşan, sinsi bir seyir izleyen, insan sağlığı yönünden önemli ve tehlikeli süt ineklerine özgü hastalık, mastitis tüberküloza. devamı...
 • Denetçi: Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör. Görüntülerin, sesin, rengin kusursuz olup olmadığını, çizik vb. bulunup bulunmadığını gösterim odasında filmi izleyerek inceleyen kimse. devamı...
 • Tüberkülozis: Tüberküloz. devamı...
 • Faz Kalemi: Priz, dağıtma tabloları vb. yerlerde gerilim bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan araç. devamı...

Tüberkülin Testi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.