tuberkulum faringeum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tuberkulum faringeum kelimesinin manası:

  1. Ard kafa kemiğinin pars basilaris’inde tuberculum musculare’nin arkasında, insana ve etçillere özgü olan kabartı.
  2. Ard kafa kemiğinin pars basilaris'inde tuberculum musculare'nin arkasında, insana ve etçillere özgü olan kabartı.Dgr.: anat. tuberculum pharyngeum

tuberkulum faringeum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları