Tubuloalveol Mukus Bezi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tubuloalveol Mukus Bezi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tubuloalveol Mukus Bezi" ne demek?

 1. Salgı yapan kısım hem tüp hem de alveol şeklinde olan ve mukus salgılayan dallı bezler.

Tubuloalveol Mukus Bezi nedir? İlişkili sözcükler

 • Mide Bezleri: Midedeki sindirim enzimlerini salgılayan, basit ya da birleşik tüp şeklinde olan, mide duvarının kaidesinde bulunan, pepsin, renin, hidroklorik asit ve mukus salgılayan bezler. Gastrik bezler. devamı...
 • Ter Bezi: Derinin içinde bulunan ve ter salgılayan bez. Memeli hayvanların derilerinde her tarafa dağılmış olarak bulunan, bükülmüş tüp şeklinde, merokrin (ektin) ve apokrin tüp salgılama yapan, salgı yapan kısmın etrafı kassı devamı...
 • Meme Bezi: Memenin süt salgılayan dokusu. Memeli hayvanların göğüs ya da kann bölgelerinde yerleşmiş süt salgılayan bezler. Süt bezi. devamı...
 • Brunner Bezleri: İnce bağırsağın onikiparmak bağırsağı (duodenum) bölgesindeki, mukozanın alt kısmında bulunan ve Lieberkühn çukurlarına açılan, çeşitli sindirim enzimleri ve mukus maddesini salgılayan çok dallı bezler. devamı...
 • Iç Salgı Bezi: Salgısı bir boşaltım kanalı yerine doğrudan doğruya kana karışan bez. (Yun. endos: içinde; krinein: ayırmak) Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. Pankreasın alfa hücrelerinin glukagon devamı...
 • Sıvı Yağ Bezi: Sıvı yağ salgılayan bez; kuşlarda, tüylerin ıslanmaması için derideki yağ salgılayan bezler. devamı...
 • Böbrek üstü Bezi: Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez. (Lat. ad: yaklaşma gösteren ön ek; renés: böbrekler; supra: yukarıda) Omurgalı hayvanlarda böbrek üstünde bulunan, kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki devamı...
 • Tubuloalveoler Bezler: Salgı epitellerinde korpus glanduleleri hem tüp hem de üzüm tanesi biçiminde olan bezler. devamı...
 • Tükrük Bezi: Tükrük salgılayan bezler. devamı...
 • Yağ Bezi: Yağ bezleri. Deride bulunan ve kıl diplerinde yağ salgılayan bezler. devamı...

Tubuloalveol Mukus Bezi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.