tubulointerstisyel böbrek hastalığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tubulointerstisyel böbrek hastalığı kelimesinin manası:

  1. İri Norveç ırkı tazıların, distal tubuluslarda ve toplayıcı kanallarda küçük kese biçiminde genişlemelerle başlayan, paryetal epitelde hipertrofi ve hiperplazi, fibrozis böbreğin büzüşmesi ve solgun bir görünüm almasıyla belirgin kalıtsal hastalık, Norveç tazılarının ailevi böbrek hastalığı.

tubulointerstisyel böbrek hastalığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları