tüketim bulmacası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tüketim bulmacası kelimesinin manası:

  1. Hanehalkı harcama anketi verileri ile kısa dönem zaman serileri çözümlemelerinde; kısa dönemde gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin azaldığı, dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçerli olduğu, uzun dönemde ise gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin sabit kaldığı dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçersiz olduğu durum.

tüketim bulmacası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları