tükürük bezleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tükürük bezleri kelimesinin manası:

  1. Dil, çene ve kulak altında bulunan, tükürük salgılayan üç çift bez.
  2. Yapılan salgıyı ağız boşluğuna akıtan, makroskobik ve mikroskobik tükürük bezi olmak üzere ikiye ayrılan dış salgı bezleri. Makroskobik tükürük bezleri; glandula parotis adı verilen kulakaltı tükürük bezi, glandula mandibularis adı verilen alt çene tükürük bezi ve glandula sublingualis adı verilen dil altı tükürük bezlerinden oluşur. Mikroskobik tükürük bezlerini; glandula labiyalis, glandula bukkalis, glandula palatina, glandula lingualis ve glandule molares teşkil eder.

tükürük bezleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları