Tuluat Tiyatrosu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tuluat Tiyatrosu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tuluat Tiyatrosu" ne demek?

 1. Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu.

 2. Önceden yazılmış bir metne dayanmadan, ama (Kanava’sı) örgüsü önceden bilinen, oyuncuların bir kanavayı esas tutup o andaki buluşları ile geliştirdikleri halk tiyatrosu.

Tuluat Tiyatrosu nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğaçlama Tiyatrosu: Bir betiğe dayanmadan, önceden saptanmış bir gelişim çizgisi üzerinde doğaçtan oynanan ve örgüsü önceden bilindiği için, oyuncuların bu örgüyü izleyip anlık buluşlarla geliştirdikleri oyunları içeren tiyatro. devamı...
 • Ortaçağ Tiyatrosu: İki döneme ayrılır: 1. Kilise içi oyunları (800-1200) gradualist anlayışa dayanır. (Gradualismus: gradus = basamak) insanı basamak basamak Allaha yaklaştıran dünya düzeni bk. kilise içi oyunu. yaklaştıran dünya düzeni, (bk. kilise içi oyunu.) 2. Kilise dışı oyunları (1200-1500). Gotik Çağ:Nominalist anlayışa dayanır (Nominalismus: nomen = adlandırma). Gerçekçiliğe doğru gidiş. (bk. dinsel oyunlar.)ortaçağ tiyatrosu; antik örneklere devamı...
 • Halk Yaratısı: Halkın, halkbilimsel ürün ve olaylara dayanarak, daha önce varolmayan yeni halk kültürü ürün ve olaylarını yaratması, bk. yaratı, krş. halk buluşu, buluş, yayılım, karşılaştırma yöntemi, tarihsel yöntem. devamı...
 • Repertuar Tiyatrosu: Bk. dağar tiyatrosu devamı...
 • Repertuar Tiyatrosu: Bk. dağar tiyatrosu devamı...
 • Manifesto Tiyatrosu: Bk. bildiri tiyatrosu devamı...
 • Sentez Tiyatrosu: Bk. bireşim tiyatrosu devamı...
 • Kasperle Tiyatrosu: Kısa güldürüler oynayan ve genellikle küçüklere yönelik kukla tiyatrosu. devamı...
 • Göstermeci Tiyatro: Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold’un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb. devamı...
 • Cizvit Tiyatrosu: On yedinci yüzyıl ortasından on sekizinci yüzyıla değin süregelen dinsel öğreti tiyatrosu. Barok tiyatro biçemini benimsemiştir. Luther’in din reformuna karşı gerçekleştirilmiş olan ve yalnızca Katoliklere özgü bir tiyatro anlayışıdır. devamı...

Tuluat Tiyatrosu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.