Tüm Tanrıcı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tüm Tanrıcı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tüm Tanrıcı" ne demek?

 1. Tüm tanrıcılık yanlısı, kamu tanrıcı, panteist.

Tüm Tanrıcı nedir? İlişkili sözcükler

 • Tüm Tanrıcılık: Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı, kamu tanrıcılık, panteizm. devamı...
 • Tümtanrıcı: Tümtanrıcılık yanlısı, kamutanrıcı, panteist. devamı...
 • Tanrılaştırmak: Birini veya bir şeyi Tanrı diye tanımak, Tanrı yerine koymak. Aşırı derecede övmek Örnek: Seni öyle bir tanrılaştırarak müdafaa etti ki, dinlemeliydin Ferit, şimdi utancından boğulurdun. P. Safa devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Divinity: Tanrılık vasfı, ilahi vasıf, metafizik kuvvet, salt mükemmellik İlâhiyat devamı...
 • Tanrıtanımazlık: Tanrı’nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm. Tanrı’nın varoluşunu yadsıyan öğreti. // Bu öğretiye felsefe açısından şu anlayışlar temel olabilir: a. Gerçeğin özü özdekse, evrende Tanrı’nın yeri yoktur (özdekçilik), b- Tanrı devamı...
 • Yarıtanrı: Mitolojide Tanrı ya da Tanrıçaların insanlarla birleşmesinden doğan çocuklar. Kendisinde Tanrısal nitelikler bulunan kahraman. devamı...
 • Godship: Tanrılık, kutsallık, tanrı, kutsal olma; tanrı derecesi veya durumu; tanrı, tanrıça; (Mizah) tanrıya benzer kişŸiye istinaden kullanılan unvan devamı...
 • Tanrısal Savaş: Tanrıların Tanrılarla ya da Tanrıların insanlarla yaptıkları savaşlarla ilgili inancın bilimsel adı. devamı...
 • Tanrıcılık: Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı’nın varlığına inanma, teizm. Bir Tanrıya inanma. devamı...

Tüm Tanrıcı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.