Tüm Tanrıcılık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tüm Tanrıcılık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tüm Tanrıcılık" ne demek?

 1. Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı, kamu tanrıcılık, panteizm.

Tüm Tanrıcılık nedir? İlişkili sözcükler

 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Tanrıcılık: Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı’nın varlığına inanma, teizm. Bir Tanrıya inanma. devamı...
 • Tek Tanrıcılık: İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm. Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten, devamı...
 • Tek Tanrıcılık: İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm. Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten, devamı...
 • Tüm Tanrıcı: Tüm tanrıcılık yanlısı, kamu tanrıcı, panteist. devamı...
 • Yaradancılık: Tanrı’ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi yasasına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını öne süren öğreti. (Lat. deus = Tanrı) devamı...
 • Deneyüstücülük: İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe devamı...
 • Töredışçılık: Töreyi yadsıyan öğretilerin genel adı, ahlakdışçılık, amoralizm. devamı...
 • Inancılık: Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm. devamı...
 • Gerekmezcilik: İnsanın istenç özgürlüğünü saltıklaştırarak, gerçekte bilimin temeli olan gerekirciliği ve nedenselliğin genel geçerlilik niteliğini yadsıyan öğretilerin genel adı. devamı...

Tüm Tanrıcılık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.